Referat fra Ekstra Ordinær generalforsamling

fra den 10-09-2021